Strelecká akadémia

1. Kurz prípravy pre záujemcov o zbrojný preukaz . 

Máte záujem a potrebu vlastniť zbrojný preukaz a zároveň strelnú zbraň ? Boli ste niekedy v situácií priameho ohrozenia života, zdravia a majetku v dôsledku agresívneho fyzického útoku na vašu osobu?

Videli ste takýto priamo hroziaci alebo trvajúci útok na ľudský život a nevedeli ste ako môžete dotyčnej osobe pomôcť a zachrániť jej život, bez toho aby sa práve proti vám tento útok zo strany útočníkov neobrátil?

Premýšľali ste o tom mať zbrojný preukaz no nevedeli ste ako nato?

Neviete či sa dokážete sami dostatočne pripraviť na vykonanie skúšky a zvládnuť ju tak aby ste boli sami so sebou spokojní a boli si istí ?

Tento kurz je určený práve pre začiatočníkov ,záujemcov a potencionálnych žiadateľov o zbrojný preukaz, ktorí premýšľajú o tom mať zbrojný preukaz a vlastniť strelnú zbraň a túto svoju potrebu neberú na ľahkú váhu . Vlastniť zbrojný preukaz a mať v legálnej držbe strelnú zbraň nie je v súčasnej dobe takou samozrejmosťou ako sa možno mnohí domnievajú. Byť vlastníkom zbrojného preukazu a nosiť pri sebe strelnú zbraň so sebou prináša mnoho zodpovednosti a povinnosti, no na druhej strane ak sa práve vy dostanete do situácie kedy budete priamo v ohrození života alebo bude ohrozený život a zdravie inej osoby a vy budete mať pri sebe strelnú zbraň , tak práve naša strelecká akadémia Vás naučí ako sa v takejto situácií zachovať a ako takúto stresujúcu situáciu zvládnuť strelecky, fyzicky , mentálne a v súlade so zákonom a právnym poriadkom SR.

Naša strelecká akadémia Vám ponúka možnosť absolvovať komplexnú prípravu na úspešné absolvovanie skúšky z odbornej spôsobilosti žiadateľa o zbrojný preukaz.

 

Prečo si vybrať práve našu streleckú školu?

-Ponúkame Vám individuálny a odborný prístup k účastníkovi kurzu pod dohľadom skúsených a certifikovaných inštruktorov z oblastí streleckej prípravy, a výučby, pričom pôsobili v bezpečnostných zboroch SR a túto problematiku dokonale poznajú.

-Flexibilita zo strany inštruktorov na individuálne požiadavky účastníka kurzu.

- Celý kurz prebieha v priestoroch krytej strelnice bez ohľadu na ročné obdobie a počasie.

-Každý účastník kurzu získava zľavu na ďalšie služby krytej strelnice Majer pod lesom

 

Prehľad kurzu:

-dôsledná príprava (teoretická a praktická) k zvládnutiu skúšky z odbornej spôsobilosti pre žiadateľov o vydanie ZP.

- žiadosť o vydanie zbrojného preukazu a jej náležitosti.

- oboznámenie sa s platnou legislatívou na úseku strelných zbraní a streliva, trestného zákona a ďalších platných právnych noriem v SR.

-získanie bezpečných návykov manipulácie so zbraňou, bezpečné a rýchle nabitie, výstrel,prebitie, vybitie a zapuzdrenie zbrane.

-základy prvej pomoci pri strelnom poranení .

-použitie strelnej zbrane v súlade so zákonom o strelných zbraniach a strelive , Trestným zákonom a Trestnoprávna zodpovednosť.

- vplyv stresujúcich faktorov na sebaobrannú situáciu.

-zvládnutie sebaobrannej situácie za aplikácie mentálnych prvkov.

-základy bezpečnej manipulácie so strelnou zbraňou, aplikácie teórie streľby a následné praktické prevedenie ostrou streľbou na strelnici so získaných vedomostí a zručností účastníkmi kurzu, inštruktormi pripravenou a nasimulovanou situáciou .

-odborné poradenstvo vo výbere , účelnosti a vhodnosti strelnej zbrane pre držiteľa zbrojné preukazu.

- trvanie kurzu cca 3,5 hod.

 

Profil absolventa: Účastník kurzu po jeho absolvovaní získa:

-konkrétne teoretické a praktické zručnosti k úspešnému absolvovaniu skúšky z odbornej spôsobilosti žiadateľa o vydanie Zbrojného preukazu.

- základy bezpečnej manipulácie so strelnou zbraňou.

- nové skúsenosti , právne povedomie o platnej legislatíve, zručnosti a správne bezpečné návyky manipulácie so strelnou zbraňou.

- zvládnutie bezpečnej a presnej streľby na papierový alebo kovový terč .

-dostatočné informácie a základné návyky použitia strelnej zbrane pre účely sebaobrany s využitím skrytého nosenia zbrane.

 

Cena kurzu zahŕňa: (50,-€)

 • Prenájom výcvikových priestorov (areál krytej strelnice)

 • Prenájom zbrane/zapožičanie zbrane a munície (10ks) v prípade záujmu je možnosť zakúpenia ďalšej munície.

 • Malé občerstvenie

 • Zdravotné zabezpečenie

 • Pripoistenie počas doby trvania kurzu

 • Študijne materiály

 • Certifikát /Osvedčenie o absolvovaní kurzu

 

Čo odporúčame si so sebou priniesť:

 • Športové oblečenie a pevnú športovú obuv

 • Poznámkový blok a písacie potreby.

 • Dobrú náladu a chuť naučiť sa niečo nové.


2. Kurz pre držiteľov zbrojných preukazov a majiteľov strelných zbraní -zdokonaľovací kurz v streleckých zručnostiach v podmienkach skrytého nosenia zbrane .

 

Prehľad a obsah kurzu:

   •  Prehĺbenie doterajších zručností a návykov .

   • Osvojenie nových návykov, streleckých techník v podmienkach skrytého nosenia zbrane a športovej situačnej streľby.

   • Detailná analýza streleckých chýb s individuálnym prístupom inštruktorov na strelnici.

   • Praktická aplikácia skrytého nosenia zbrane, bezpečnej manipulácie ,rýchleho a presného výstrelu ,prebitia a mentálnych princípov aplikovateľných v sebaobrannej situácií a to všetko súčasne v podmienkach krytej strelnice

   • Zvládnutie nasimulovanej streleckej situácií na krytej strelnici.

   • Poradenstvo vo výbere zbrane, puzdier a doplnkov vhodných pre skryté nosenie zbrane a športovú streľbu.

 

3. Konzultácie pred vykonaním skúšky z odbornej spôsobilosti žiadateľa o zbrojný preukaz. (20,- €)

Všetky ďalšie potrebné informácie získate na tel. čísle 0914 777 666 alebo: info@krytastrelnica.sk
Krytá strelnica s reštauráciouKrytá strelnica s reštauráciou
 • » dlhá 50 m
 • » 8 streleckých boxov
 • » vyhrievaná v zimnom období
 • » prenájom zbraní a predaj streliva
Streľba aj bez zbrojného preukazuStreľba aj bez zbrojného preukazu

Najväčší výber streliva a zbraní k prenájmu
Inštruktor streľby - naučíme Vás strieľať
Skvelý adrenalínový zážitok pre každého
Len 6 km od mesta Kežmarok

Otváracie hodinyOtváracie hodiny

Pondelok - Nedeľa:  trvalo zatvorené

restaurácia